HTML Color Codes List | With Codes

html color codes :- नमस्कार दोस्तों आज में आप के लिए कुछ नया  ले के आया हूं जो आप की काम की हो सकती है  अगर आप website बनाते है या coding करते है तो उस में Color की आवश्यकता होती है जिसमें ये blog आप की काम आ सकती है तो चलिए जानते है कौन सा color में कौन सा HTML code का प्रयोग होता है Hindi tech blog

Html color code

  HTML Color Codes List:- 

 AntiqueWhite 
(#FAEBD7)
 Aqua 
(#00FFFF)
 Aquamarine 
(#7FFFD4)
Azure 
(#F0FFFF)
Beige 
(#F5F5DC)
Bisque 
(#FFE4C4)
Black 
(#000000)
BlanchedAlmond 
(#FFEBCD)
Blue 
(#0000FF)
BlueViolet 
(#8A2BE2)
Brown 
(#A52A2A)
BurlyWood 
(#DEB887)
CadetBlue 
(#5F9EA0)
Chartreuse 
(#7FFF00)
Chocolate 
(#D2691E)
Coral 
(#FF7F50)
CornflowerBlue 
(#6495ED)
Cornsilk 
(#FFF8DC)
Crimson 
(#DC143C)
Cyan 
(#00FFFF)
DarkBlue 
(#00008B)
DarkCyan 
(#008B8B)
DarkGoldenRod 
(#B8860B)
DarkGray 
(#A9A9A9)
DarkGrey 
(#A9A9A9)
DarkGreen 
(#006400)
DarkKhaki 
(#BDB76B)
DarkMagenta 
(#8B008B)
DarkOliveGreen 
(#556B2F)
DarkOrange 
(#FF8C00)
DarkOrchid 
(#9932CC)
DarkRed 
(#8B0000)
DarkSalmon 
(#E9967A)
DarkSeaGreen 
(#8FBC8F)
DarkSlateBlue 
(#483D8B)
DarkSlateGray 
(#2F4F4F)
DarkSlateGrey 
(#2F4F4F)
DarkTurquoise 
(#00CED1)
DarkViolet 
(#9400D3)
DeepPink 
(#FF1493)
DeepSkyBlue 
(#00BFFF)
DimGray 
(#696969)
DimGrey 
(#696969)
DodgerBlue 
(#1E90FF)
FireBrick 
(#B22222)
FloralWhite 
(#FFFAF0)
ForestGreen 
(#228B22)
Fuchsia 
(#FF00FF)
Gainsboro 
(#DCDCDC)
GhostWhite 
(#F8F8FF)
Gold 
(#FFD700)
GoldenRod 
(#DAA520)
Gray 
(#808080)
Grey 
(#808080)
Green 
(#008000)
GreenYellow 
(#ADFF2F)
HoneyDew 
(#F0FFF0)
HotPink 
(#FF69B4)
IndianRed  
(#CD5C5C)
Indigo  
(#4B0082)
Ivory 
(#FFFFF0)
Khaki 
(#F0E68C)
Lavender 
(#E6E6FA)
LavenderBlush 
(#FFF0F5)
LawnGreen 
(#7CFC00)
LemonChiffon 
(#FFFACD)
LightBlue 
(#ADD8E6)
LightCoral 
#F08080)
LightCyan 
(#E0FFFF)
LightGoldenRodYellow 
(#FAFAD2)
LightGray 
(#D3D3D3)
LightGrey 
(#D3D3D3)
LightGreen 
(#90EE90)
LightPink 
(#FFB6C1)
LightSalmon 
(#FFA07A)
LightSeaGreen 
(#20B2AA)
LightSkyBlue 
(#87CEFA)
LightSteelBlue 
(#B0C4DE)
LightYellow 
(#FFFFE0)
Lime 
(#00FF00)
LimeGreen 
(#32CD32)
Linen 
(#FAF0E6)
Magenta 
(#FF00FF)
Maroon 
(#800000)
MediumAquaMarine 
(#66CDAA)
MediumBlue 
(#0000CD)
MediumOrchid 
(#BA55D3)
MediumPurple 
(#9370DB)
MediumSeaGreen 
(#3CB371)
MediumSlateBlue 
(#7B68EE)
MediumSpringGreen 
(#00FA9A)
MediumTurquoise 
(#48D1CC)
MediumVioletRed 
(#C71585)
MidnightBlue 
(#191970)
MintCream 
(#F5FFFA)
MistyRose 
(#FFE4E1)
Moccasin 
(#FFE4B5)
NavajoWhite 
(#FFDEAD)
Navy 
(#000080)
OldLace 
(#FDF5E6)
Olive 
(#808000)
OliveDrab 
(#6B8E23)
Orange 
(#FFA500)
OrangeRed 
(#FF4500)
Orchid 
(#DA70D6)
PaleGoldenRod 
(#EEE8AA)
PaleGreen 
(#98FB98)
PaleTurquoise 
(#AFEEEE)
PaleVioletRed 
(#DB7093)
PapayaWhip 
#FFEFD5)
PeachPuff 
(#FFDAB9)
Peru 
(#CD853F)
Pink 
(#FFC0CB)
Plum 
(#DDA0DD
PowderBlue 
(#B0E0E6)
Purple 
(#800080)
RebeccaPurple 
(#663399)
Red 
(#FF0000)
RosyBrown 
(#BC8F8F)
RoyalBlue 
(#4169E1)
SaddleBrown 
(#8B4513)
Salmon 
(#FA8072)
SandyBrown 
(#F4A460)
SeaGreen 
(#2E8B57)
SeaShell 
(#FFF5EE)
Sienna 
(#A0522D)
Silver 
(#C0C0C0)
SkyBlue 
(#87CEEB)
SlateBlue 
(#6A5ACD)
SlateGray 
(#708090)
SlateGrey 
(#708090)
Snow 
(#FFFAFA)
SpringGreen 
(#00FF7F)
SteelBlue 
(#4682B4)
Tan 
(#D2B48C)
Teal 
(#008080)
Thistle 
(#D8BFD8)
Tomato 
(#FF6347)
Turquoise 
(#40E0D0)
Violet 
(#EE82EE)
Wheat 
(#F5DEB3)
White 
(#FFFFFF)
WhiteSmoke 
(#F5F5F5)
Yellow 
(#FFFF00)
YellowGreen 
(#9ACD32)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.